Cuadro Médico Adeslas A Vila – Lobeira (Ourense)

Especialidades
Centro Medico As Conchas
Enfermería
Cr Ou-540 54 , A Vila - Lobeira CP:32850 (Provincia de Ourense)
Centro Medico As Conchas
Medicina Familiar
Cr Ou-540 54 , A Vila - Lobeira CP:32850 (Provincia de Ourense)